Din varukorg
Stäng alternativ ikon
The Original Oil tillgänglig på Lady-High.com ☁️ The Original Oil tillgänglig på Lady-High.com - klicka här för att handla ☁️
EN / SV
Väska ikon
Stäng ikonen
  • EN / SV

CBD

Miljöfördelarna med att använda hampa

Pil tunn vänsterikon Pil tunn högra ikon
Miljöfördelarna med att använda hampa

Kan hampa bana vägen för en grönare framtid?

I århundraden har hampa ansetts vara en av världens mest användbara växter. Från att ha varit en av de första växterna som odlats för textilfibrer 8,000 f.Kr till att ha format segel och rep på båtarna som bar Christopher Columbus över atlanten har tillverkningen, användandet och försäljningen av hampa format historien på fler än ett sätt. På grund av en omfattande lagförändringar under 1492-talet minskade odlingen, handeln och bruket markant – och snart blev 1930-talets potentiella guldgruva en universell symbol för stoner-kulturen. miljarder dollar från 20-talet till en allestädes närvarande symbol för stenarkultur. 

I takt med att föråldrade lagstiftningar och restriktioner sakta börjar lyftas världen runt har många börjat omvärdera växtens många fördelar. Med anledning av hampans mångfacetterade natur verkar det som att den kan ha potential att hjälpa oss människor med vår tids största utmaning: att hindra den globala uppvärmningen.

Förutom plantans näringsrika rötter, dess snabba tillväxt samt det faktum att biomassan är helt och hållet återvinningsbar finns det en mängd olika skäl till att hampa är mer miljövänlig än andra naturfibrer, som bomull eller lin. Medan trycket för att få igenom radikala miljöåtgärder ökar, verkar det som om den tilltagande odlingen av hampa kan komma att spela en livsviktig roll för skapandet av en renare jord och en mer hållbar framtid. Med det sagt – låt oss undersöka dessa miljövänliga fördelar innan vi går vidare till att identifiera hur vi kan stödja hampaplantans tillväxt.

Varför ska vi bry oss om miljön?

För dig som inte levt under en sten under de senaste 30 åren har du med största säkerhet ett grepp om vad klimatförändring är och hur det påverkar världen vi lever i. För dig som har levt under en sten har du nog inte kunnat undgå att märka av effekterna, med tanke på att medeltemperaturen har ökat med en hel grad det senaste århundradet. 

Med allt från katastrofala effekter av överbefolkning och överkonsumtion, till överdriven förbränning av fossila bränslen är människan på god väg att förstöra den naturliga miljön på fler än ett sätt. Förutom det har produktionen av konsumentartiklar lett till att koldioxidutsläppen ökar markant. Man beräknar att tiden för att åtgärda problemen vi skapat innan de orsakar permanent skada på planeten är knapp.  

Just därför blir det allt viktigare att snabbt hitta sätt att förhindra denna skada från att växa sig större, och förutom beprövade strategier och idéer, som att konvertera till grön energi och att konsumera mindre, kan vårt sökande efter ett hållbart sätt att bruka jorden visa sig vara mer gynnsamt för miljön av vad vi tidigare kunnat ana.

Vad är industriell hampa?

Innan vi går händelserna i förväg kan det vara på sin plats att först prata lite mer om industrihampa. Till skillnad från den hampa som ofta förknippas med den tidigare nämnda ’stoner-kulturen’ odlas industrihampa inte med avsikten att producera knoppar och innehåller endast små mängder av cannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), vilket innebär att den saknar komponenterna som orsakar ett rus. Istället innehåller plantan en avsevärt hög dos av cannabidiol (CBD) – en terapeutisk cannabinoid som balanserar ut de psykoaktiva effekterna av THC.

Med anledningen av dess låga halter av THC är odlingen, försäljningen, och användandet av plantan laglig i de flesta länder. Förutom att odlas för just utvinning av CBD har hampans starka fibrer, tillsammans med dess snabba tillväxt, gjort den idealisk för tillverkning av material som textilier, papper, byggnadsmaterial och med vissa typer av biobränsle. 

CBD-fördelar

Vilka är miljöfördelarna med hampa?

Hampans rötter ger näring 

För att identifiera en av de viktigaste anledningarna till varför hampa tros vara en fördel för miljön behöver vi gräva en bit – närmare bestämt 200 cm under jorden, till hampans rötter. Rötterna – som kallas pålrötter – letar sig djupt ner i jorden och skapar ett ankare som kan balansera vikten av plantan för att hålla den stadig över mark. Och förutom att hantera denna viktiga uppgift ger pålrötterna inte bara näring till sin ’egen’ planta, utan också till sin omgivning.  

Ett av sätten som pålrötterna underhåller plantan och hjälper den att överleva i hårda klimat är genom att kontrollera nivåerna av erosion, vilket uppstår när jorden nöts ner av fysiska påfrestningar från vatten och vind. På grund av den minskade risken för erosion är hampa en av de plantor som kan växa i extrema klimat utan att behöva särskilt mycket underhållning från jordbrukare eller jordbruksmaskiner. Dessa pålrötter suger också åt sig fukt och näring från jorden, vilket hjälper både plantan att överleva perioder av uttorkning och jorden att hålla sig näringsrik. Rötternas stora räckvidd gör också att närliggande jord underhålls, vilket i sin tur skapar ännu mer mark där nytt liv kan växa. 

Hampa kan växa i princip var som helst 

Hampan är uthållig. Den tillhör samma familj som Cannabis sativa, och delar således de karaktärsdrag som gör att den kan växa i princip var som helst – till och med i jord med låg kvalitet och i mindre fördelaktiga habitat. Vidare har plantan en naturlig tolerans mot de flesta insekter, vilket betyder att den – till skillnad från andra naturfibrer som ofta använd i textilindustrin – inte behöver besprutas med gödsel- eller bekämpningsmedel under odlingsprocessen.  

Och med tanke på att ett överdrivet användande av bekämpningsmedel har pekats ut som en av anledningarna till föroreningarna av grundvattnet, utrotning (av exempelvis honungsbin) samt vissa hälsoeffekter hos människor, är det mer viktigt än någonsin att hålla användandet på ett minimum för att skydda vår och vår världs hälsa.  

Hampan växer - snabbt

Förutom att ha den egenskapen att den kan växa var som helst, växer hampan också snabbt. Väldigt snabbt. Efter sex månader är den oftast fullmogen, vilket gör att den kan skördas snabbare, vilket i sin tur gör att mer näring kan utvinnas utan att mer mark och resurser behöver påverkas. Hampans förmåga att växa så snabbt gör den till ett bra alternativ för skogsavverkning.

Man uppskattar att regnskogarna kommer att vara totalt skövlade inom hundra år. Det är en ganska deprimerande verklighet. På grund av omfattande skogsavverkning skövlas enorma regnskogsområden ned varje timme av dagen. Detta utgör ett stort hot mot miljön på fler än ett sätt: dels förlorar vilddjur de naturliga habitat som varit deras hem i århundraden, dels hindrar det träden från att uppfylla sin funktion som jordens naturliga luftrenare.

Skogsavverkning behövs för att tillverka produkter så som textilier och virke. Hampan skulle kunna ersätta denna avverkning och användas som källa till material för tillverkningen. Därmed skulle behovet av skogsavverkning minska drastiskt. Och eftersom tiden för en klimatkatastrof håller på att rinna ut gäller det att använda alla medel vi kan för att ersätta miljöfarliga metoder med hållbara lösningar.

Fördel med CBD-olja

Hampan ökar kvaliteten på jorden

En annan miljövänlig aspekt av hampan är dess förmåga att rena jorden som omger den. Jord som används i jordbruk exponeras ofta för farliga kemikalier, dels genom föroreningar och dels genom bekämpnings- och gödningsmedel. När denna exponering sker försämras inte bara förutsättningarna för grödor att växa, utan också själva grödornas kvalitet. Förutom att detta resulterar i ett omfattande slöseri på bra, näringsrik jord skadar det också närliggande ekosystem, eftersom förutsättningarna för vilda växter att växa försämras.

Här kommer hampan in i bilden igen. Genom en process som kallas fytoremedieringrensar den jorden på föroreningar och förbättrar därmed jordkvaliteten. Via rötterna absorberar den olika typer av föroreningar, som tungmetaller, bekämpningsmedel – och till och med radioaktiva ämnen. Denna otroligt fördelaktiga egenskap gör hampan, tillsammans med andra växter med samma natur, till Moder Jords alldeles egna ’healer’. Den användes också – hör och häpna – för att rensa upp efter Tjernobyl-katastrofen, vilket ger oss en fingervisning på hur effektiv den är när det kommer till att avgifta omkringliggande jord.  

Hampan fångar upp koldioxid

Den allt högre halten av växthusgaser, som koldioxid, i luften antas vara en av de faktorer som bidrar mest till att medeltemperaturerna ökar globalt. Detta är på grund av växthusgasernas förmåga att absorbera och avge infraröd strålning, som i sin tur värmer upp jordens yta och lägre delar av atmosfären.  

Turligt nog kan den industriella hampan, förutom att rena jorden omkring sig, också rena den omkringliggande luften. Hampan kan fånga upp skadliga växthusgaser, inklusive koldioxid, och är till och med bättre än träd på denna uppgift. Mer specifikt: hampan suger upp 1.63 ton koldioxid för varje ton hampa som produceras. Detta betyder att hampan, om den odlas i större utsträckning, kan minska halten av koldioxid i luften drastiskt.  

Hampans biomassa är helt och hållet återvinningsbar

Om du avskyr svinn lika mycket som vi gör, är det nu du ska spetsa öronen. Hampans biomassa, det vill säga råmaterialet, är helt och hållet återvinningsbar, vilket eliminerar alla risker för onödigt svinn. 

Hampans fibrer är till och med komposterbara, så de kan användas som ett naturligt gödningsmedel för att skapa näringsrik jord där grödor kan växa, vilket gör att jorden får tillbaka den näring som annars skulle gått till spillo. Detta innebär att hampan inte bara lyckas undvika att bidra till våra berg av avfall och deponier; den hjälper också jorden att återfå sin näring och banar vägen för andra växter att kunna frodas på ett naturligt – och effektivt – sätt.

Hampa överlever på lite vatten

Lantbruk står för 70% av världens vattenanvändning över hela världen. Ja, du hörde rätt, 70%. Denna oroväckande statistik beror delvis på det faktum att de flesta jordbruksarbetare inte betalar hela kostnaden för sin vattenanvändning, men en (väldigt tråkig) konsekvens av detta är att en stor del av vattnet slösas under processen. Denna omfattande misshantering av vattenförsörjning bidrar till den ökande globala vattenbristen som ledde till Kapstadens akuta vattenbrist år 2019 (ringer det en klocka?).

Förutom att försöka motarbeta slösaktiga jordbruksmetoder kan främjandet av tillväxten av torktåliga växter vara en viktig faktor i kampen mot världens vattenbrist. Turligt nog har hampan den speciella förmågan att den kan konservera vatten, vilket skiljer den från andra växter som exempelvis bomull – som kräver enorma mängder vatten för att växa. 

Den skapar bra habitat för djur

I århundraden har miljontals djur förlorat sina hem till följd av människans framfart. Urbanisering, skövling av regnskogar och lantbruk – människan är nästan alltid boven i dramat när det kommer till minskande livsutrymmen för djur, och med närmare 15 miljarder träd skövlade per år börjar tiden bli knapp för att hitta en lösning.

Hampan kan i gynnsamma fall bli upp till en meter hög vilket gör att de kan erbjuda skydd för många olika vilda djur. När plantan slår ut och börjar blomma är den också en perfekt källa till pollen för bin, och faktumet att den inte behöver besprutas med kemikalier gör att den kan skapa en frizon för både djur och insekter att leva och frodas i.

Hampa kan eventuellt utgöra ett alternativ till fossila bränslen

Som de flesta vet är utvinningen, skapandet och användandet av fossila bränslen som kol, petroleum och andra oljor extremt dåligt för miljön på flera sätt. Låt oss ta petroleum som exempel. Petroleum är en vätska som återfinns precis under marken, och i förbränningsprocessen släpper den ut farliga gaser, som CO2. Förutom att vara skadliga för miljön är fossila bränslen också icke-förnybara, vilket innebär att jordens lager av dem töms snabbare än de fylls på.  

Här kommer hampan in i bilden igen. Oljan som extraheras från hampan kan bearbetas till en typ av biobränsle, som kan utgöra ett mindre miljöfarligt alternativ till fossila bränslen. Biobränsle från hampa fungerar i praktiken precis som fossila bränslen, med fördelen att det är ett mycket renare och klimatsmartare alternativ. Även om vi i nuläget är långt ifrån att helt och hållet ersätta traditionella bränslen med oljan från hampan ligger det definitivt i vårt intresse att undersöka möjligheterna för vissa material att omvandlas till biobränslen. Om inte annat för att bana vägen till en säkrare och mer hållbar framtid.

Vad kan du göra för att stödja användningen av industriell hampa?

Det är ganska tydligt att hampan kan gynna miljön på flera sätt. Men för att växten ska kunna generera omfattande och långvarig förändring måste användandet av den öka. Det är här du kommer in i bilden. Genom att läsa på om växten och investera i produkter som producerats av hampa (exempelvis kläder eller papper gjorda av hampafibrer) stödjer du både odlingen av industrihampa samt företag som nyttjar den.

Ett annat bra sätt att stödja användningen av industriell hampa är att använda CBD. CBD, annars känt som cannabidiol, är en kemisk förening av cannabisväxten, och dess egenskaper har uppfattats vara balanserande för kropp och själ. 

Våra CBD-produkter här på MANTLE 

MANTLE är ett kvinnligt grundat, svenskt företag som brinner för att göra premium-CBD-produkter som hjälper dig att uppnå större balans. Hela vår CBD utvinns från solodlad och handskördad hampa som odlas på de böljande kullarna i Schweiz. Vi skapar bredspektrum CBD-olja som är 100% THC-fri så att du kan se till att den innehåller en rad cannabinoider, flavonoider och terpener. Utöver detta testas våra produkter alltid av tredje part för att säkerställa dess säkerhet, renhet och kvalitet. 

Vår olja The Original Oil innehåller 10% ekologisk CBD som kommer i 10 ml eller 20 ml glasflaskor som naturligtvis är helt återvinningsbara. Alla våra produkter är helt veganska, naturliga och cruelty-free så att du kan vara säker på att du gynnar miljön lika mycket som att du balanserar dig själv!
Vill du veta mer om MANTLE och våra produkter? Klicka här för att komma till vår hemsida!