Din varukorg
Stäng alternativ ikon
Nu tillgänglig på lady-high.com ☁️ Nu tillgänglig på lady-high.com ☁️
EN / SV
Väska ikon
Stäng ikonen
 • EN / SV

Användarvillkor

ÖVERSIKT
Dessa villkor reglerar dina köp från och din användning av webbplatsen www.hellomantle.com och utgör ett avtal mellan dig och Mantle Wellness BV (hädanefter: MANTLE; kan även refereras som "oss", "vi" och "vår").

Genom att genomföra ett köp från, eller använda webbplatsen har du godkänt dessa användarvillkor. Vänligen se till att du har läst och förstått användarvillkoren när du är inne på webbplatsen. När du kommer åt eller använder någon funktion av webbplatsen samtycker du automatiskt till att vara bunden till våra användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal bör du inte besöka webbplatsen eller använda några tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att ta beslut kring uppdateringar och ändringar i användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera sidan regelbundet efter ändringar. Det får du gärna göra. Utgivningsdatumet visas i början av inlägget. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringarna publicerats utgör ett godkännande av dessa ändringar.

Frågor gällande användarvillkoren mailas till oss på info@hellomantle.com


INTEGRITETSPOLICY 
Vi är måna om att skydda din integritet online. Läs mer om hur vi samlar in, använder, döljer och på annat sätt behandlar informationen om dig i vår Sekretesspolicy.


BUTIKSVILLKOR ONLINE
Du får inte överföra virus eller någon form av kod av destruktiv natur.

Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt syfte. Du får inte heller, i användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inkluderar men begränsas inte till upphovsrättslagen).

Överträdelse eller brott mot villkoren kommer att resultera i att din åtkomst omedelbart avslutas.


ALLMÄNNA VILLKOR
Produkter från MANTLE klassas inte som medicin och är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Innehållet och produkterna på vår webbplats tillhandahålls endast med generell information och bör inte användas som den enda informationen för att fatta beslut. Konsultera gärna andra mer fullständiga, exakta och aktuella källor. Rådfråga alltid din hälsorådgivare innan du tar några växtbaserade tillskott eller kosttillskott. Du samtycker till att innehållet på denna webbplats är på egen risk. Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst och köp av någon anledning när som helst.


VIKTIGT
MANTLEs produkter är inte medicin och är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Vårt innehåll och våra produkter på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera andra, mer fullständiga, korrekta eller mer aktuella innehållskällor. Sök alltid råd från din hälsorådgivare innan du tar några växtbaserade, kompletterande eller näringstillskott och med eventuella frågor du har om ämnet. Du samtycker till att allt beroende av innehållet på denna webbplats är på egen risk.

Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst och köp till någon av någon anledning när som helst.


FEL OCH KORRIGERINGAR
Vänligen notera att vår webbplats ibland kan innehålla typografiska fel. Dessa felaktigheter kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, marknadsföring, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, oriktigheter eller utelämnanden och att ändra, uppdatera informationen eller avbryta beställningar utan förvarning, om informationen på vår webbsida eller på någon annan relaterad webbplats är felaktig eller inaktuell (även efter att beställningen genomförts).ÄNDRING AV INNEHÅLL, PRODUKTER OCH PRISER
Produkter och innehåll kan ändras utan att meddela föregående. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller låta innehåll/produkt upphöra utan att meddela föregående.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, korrigera felaktiga priser på alla beställningar samt slutförsäljningar. Priset på produkterna kan ändras utan föregående notis. Om priset är felaktigt kan det krävas att MANTLE avbryter köpet och på bästa sätt återbetalar samma belopp. Detta kan utföras när som helst. I sådant fall kommer vår kundservice att försöka meddela dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angetts vid beställningstillfället.PRODUKTBESTÄLLNING (KONTO- OCH BETALNINGSINFORMATION)
MANTLE förbehåller sig rätten att neka, begränsa eller avbryta beställningar. Detta inkluderar köp per person, per åldersgräns, per faktureringsadress eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kommer vi att försöka meddela dig på angiven e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer. Enligt vår bedömning förbehåller vi oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som verkar ha utförts av distributörer, återförsäljare eller andra handlare.

Du samtycker till att tillhandahålla fullständig, aktuell och korrekt betalnings- och kontoinformation för alla köp som görs via MANTLEs webbplats. Du samtycker till att delge ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och vid köp även faktureringsadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra transaktionerna och kontakta dig efter behov.

Alla beställningar som görs i en annan persons namn utan hans/hennes samtycke kommer att rapporteras till lämpliga myndigheter.

Om du har frågor angående frakt och returer, vänligen läs vår policy för Frakt & Retur.


ANVÄNDARKOMMENTARER, ÖVERSIKT OCH ANDRA INLÄGG
Om du på vår begäran skickar oss inlägg (till exempel undersökningar, kommentarer eller recensioner) eller utan en begäran från oss skickar idéer, innehåll och förslag via post, online eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer”) så samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de medier du skickat till oss. Vi kan, men har ingen skyldighet att hålla några kommentarer i förtroende genom att svara eller betala ersättning.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka tredje parts rättigheter, såsom varumärken, upphovsrätt, privatpersoner, integritet eller annan privat eller äganderätt. Dessutom samtycker du till att dina kommentarer inte kommer att innehålla något olagligt, missbrukande eller obscent innehåll och inte heller innehåller datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av webbplatsen "MANTLE" och dess funktioner.

Du samtycker till att inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss om eventuella kommentarers ursprung. Du tar fullt ansvar för alla kommentarer du skriver och dess riktighet. Vi tar inte ansvar för kommentarer som du eller annan tredje part delar.ÄGANDERÄTTIGHETER
All immaterialrätträttigheter, inklusive upphovsrätt och moraliska rättigheter på denna webbplats, ägs av MANTLE. All användning av MANTLE-varumärket, dess innehåll och produkter, inklusive kopiering eller lagring av innehållet i helhet eller delvis, utom för din egen personliga, icke-kommersiella användning, är förbjuden utan tillstånd från MANTLE.

Dessutom är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll:

- för alla olagliga ändamål
- att samla in eller spåra andras personliga information
- för något obscen eller omoraliskt syfte
- att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar
- att bryta mot alla internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar
- att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter;
- att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationalitet eller funktionshinder
- att skicka falsk eller vilseledande information
att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt kan påverka funktionen eller driften av webbplatsen eller på någon relaterad webbplats på internet
- att spamma och på olika sätt överföra skadliga koder och virus;
- att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen eller någon annan relaterad webbplats på internet

  Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen om vi anser att du bryter mot något av villkoren.


  AVVIKANDE
  Om domstol och tillsynsmyndighet fastställer att delar av användarvillkoren är olagliga, otillåtna eller ineffektiva så ska de andra Villkoren fortsätta att gälla.

   

  Frågor om användarvillkoren mailas vänligen till info@hellomantle.com

  FÖRETAGSINFORMATION

  Namn: MANTLE Wellness BV
  Adress: Westplein 12, Rotterdam.Nederländerna

  E-post: Info@hellomantle.com
  Telefon: +46 734242313

  Företagets organisationsnummer: 860747742