Din varukorg
Stäng alternativ ikon
Nu tillgänglig på lady-high.com ☁️ Nu tillgänglig på lady-high.com ☁️
EN / SV
Väska ikon
Stäng ikonen
 • EN / SV

Integritetspolicy

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY
Vi respekterar och arbetar ständigt för att skydda din integritet online. Vi uppskattar även att du månar om att informationen som du tillhandahåller oss inte distribueras omdömeslöst. Nedan förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka kontroller du har att tillgå. Våra åtgärder regleras av GDPR. Denna integritets- och cookiepolicy för personlig information kan komma att uppdateras framåt. Om möjligt kommer vi att informera dig om ändringar, men kontrollera gärna innehållet regelbundet. Utgivningsdatumet visas i början av inlägget.

VEM SER EFTER DIN INFORMATION??
MANTLE Wellness BV (hädanefter: MANTLE; eller "vi") kontrollerar över all personlig information vi har om dig.

DINA RÄTTIGHETER
Du bestämmer över din personliga information och vad vi får lov att göra med den. Du har alltid rätt att veta vilken personlig information vi har och hur vi hanterar den. Du har rätt att få din personliga information korrigerad, begränsad eller raderad. Du har även rätt att invända mot vår hantering (även gällande direktmarknadsföring) av din personliga information om du upplever att vi inte använder den korrekt.


HUR VI SKYDDAR OCH HANTERAR PERSONLIG INFORMATION  
Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda informationen och följa GDPR.

ANVÄNDNING AV INSAMLAD PERSONLIG INFORMATION
Vi kan endast tillhandahålla de beställda produkterna, innehållet eller någon form av kommunikation om du uppger din personliga information. I syfte att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in ​​personlig information om dig såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefon eller mobilnummer. Denna information samlas in från www.hellomantle.com.

Vi kommer att använda informationen du tillhandahåller för de syften som beskrivs nedan:

- Uppföljning av order och transaktion 
- Marknadsföring av våra produkter och vårt innehåll
- Kundsupport
- Frakt och returer
- För att tillhandahålla, anpassa och förbättra våra tjänster


  DELNING AV PERSONLIG INFORMATION TILL TREDJE PART
  Partners som hanterar personlig information för våra räkning (t.ex. leveranspartner och teknikutvecklingspartners) har undertecknat avtal om personlig assistent med oss. Vi kan garantera att din personliga information hanteras korrekt och säkert. Vi delar din personliga information med andra företag och organisationer med oberoende informationsansvar när det är nödvändigt eller när vi tvingas enligt lag (till exempel betalningslösningsföretag eller statliga myndigheter). När din information delas med dessa företag och organisationer gäller deras integritetspolicy. Även om MANTLE kan anstränga sig för att se till att någon tredje part till vilken MANTLE lämnar ut personlig information är skyldig att använda den personliga informationen enbart för de ändamål för vilka informationen lämnades ut, är sådana tredje parter oberoende tredje parter som MANTLE inte har någon kontroll över. . MANTLE ansvarar inte för och kommer inte att hållas ansvarigt för uppförande, handlingar, utelämnanden eller informationshantering eller spridningspraxis från tredje part.


  LÄNKAR
  När du klickar på länkarna på vår webbplats kan de leda dig bort från vår. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis på andra webbplatser och uppmuntrar dig därför att läsa deras integritetspolicy.


  POLICY KRING COOKIES
  MANTLE använder cookies för att hantera din “kundvagn” och för att samla in statistik om varje besökare. Informationen som lagras på din dator är bara ett unikt nummer utan någon koppling till din personliga information. I dina webbläsarinställningar kan du välja att acceptera cookies eller inte. Du kan också ta bort cookies som har lagrats på din dator när som helst. Du kan fortsätta besöka alla delar av våra webbplats utan att tillåta cookies och utan att avslöja din identitet.

  SÄKERHETSÅTGÄRDER
  MANTLE vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, bedrägeri eller olagligt avslöjande. Inget företag kan dock helt förhindra säkerhetsrisker. Vi strävar efter att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet och är inte ansvariga för säkerheten för information som överförs via Internet.

  UNDANTAGSFALL
  Det kan hända att vi delar din personliga information om vi är skyldiga enligt lag eller om du bryter mot våra Användarvillkor.


  FRÅGOR OCH INFORMATIONSVAL
  Om du vill komma åt, korrigera, ändra eller ta bort information eller om du vill registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information ber vi dig kontakta oss på info@hellomantle.com. Observera dock att om du väljer att informationen inte lagras kan det hända att du inte har tillgång till alla tjänster eller funktioner på webbplatsen.